Den coachende samtale


Coaching kan bruges i mange sammenhænge. Udvikling af den enkelte medarbejder er en af de væsentlige, men også i ledelse, undervisning, vejledning og som et redskab til personlig udvikling.

Formål:

 • At indlære et værktøj, som sikrer udvikling og styrker personlige kompetencer hos medarbejderne 
 • At styrke den enkelte deltagers evne til at give god sparring 
 • At sætte deltagerne i stand til at fremme en lærings- og udviklingsproces, der styrker den enkelte medarbejders evne til at tage ansvar og være selvregulerende i dagligdagen 
 • At styrke en udviklings- og læringsproces, der er rettet mod løsninger og som sætter deltagerne i stand til at vende problemer og begrænsninger til muligheder og udfordringer
 

Målgruppe: 

Alle, der arbejder med sparring, coaching, træning eller oplæring af kolleger eller medarbejdere 
 

Uddannelsesmål:

 • På kurset trænes deltagernes evner til at:
 • Støtte andres udvikling på jobbet via samtale 
 • Sætte en etisk ansvarlig ramme for coachingen 
 • Afklare og fastsætte rollefordeling og spilleregler i coachingen 
 • Fastsætte mål, såvel for den enkelte samtale som for et forløb 
 • Strukturere samtalens forløb 
 • Vælge mellem forskellige coachingteknikker 
 • Bidrage til at den coachede opdager og udnytter sine potentialer 
 

Kursusindhold: 

På kurset vil deltagerne blive trænet i, hvordan man konkret kan bruge coaching fagligt og personligt 
 

Hovedemner: 

Hvad er coaching og på hvilke områder kan det bruges med fordel? 
Hvad indebærer det at være en god coach og hvilke kompetencer kræver det? 
Spørgeteknik og forskellige former for spørgsmål i coaching 
Dilemmaer når lederen er coach 
Indføring i en praktisk model for coaching 
 
Hovedvægten i kurset vil blive lagt på øvelser i coaching og træning med hinanden
 
Varighed: 3 dage, evt. fordelt med en dag om måneden
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889