Personlig gennemslagskraft


Formål

Kursets formål er at indlære assertiv adfærd. Det er en metode, som styrker din evne til at udtrykke dig på en sådan måde, at du udviser respekt for modparten samtidig med, at du styrker din personlige gennemslagskraft.
 
Det er nødvendigt at være dygtig til at kommunikere både verbalt og nonverbalt for at opnå dette, og derfor arbejdes der med begge områder under kurset.
 
Kurset henvender sig til medarbejdere og ledelse , som ønsker at etablere en fælles referenceramme, der kan danne norm for den daglige adfærd.
 

Mål

Deltagerne lærer at:
  • Sige hvad de mener på en hensigtsmæssig måde 
  • Beskytte deres egne grænser uden at overtræde andres 
  • Udtrykke sig på en sådan måde, at de bliver forstået 
  • Blive bevidst om eget værd 
  • Give og modtage kritik
 
Der veksles mellem korte teoretiske oplæg og praktiske øvelser i teknikken, så at den "kommer ind under huden".
 
Det indlærte kan bruges både på jobbet og i privatlivet.
 
Varighed: 1 dag ( 6 timer)
 
Det anbefales, af kurset følges op af nogle korte forløb, hvor teknikkerne genopfriskes. Disse forløb kan afvikles efter fyraften og har en varighed på 2 til 3 timer.
 
Gode bøger om assertiv kommunikation kan købes hos: www.hansreitzel.dk
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889