Supervision og coaching


- for medarbejdere


Hvornår?

Ved behov for personlig og faglig udvikling:
Her anvendes coaching som redskab.
 
Ved stressbelastninger:
Vi indarbejder nogle teknikker til at håndtere stressen, når den melder sig, og vi finder sammen frem til de personlige ændringer, som skal til for at mestre din livssituation.
 
Ved personlige kriser:
Ved skilsmisse, tab, sorg, traumer kan der være brug for særlig bevågenhed og omsorg for en enkelt medarbejder. 
 
Ved kriser i samarbejdet:
Hos den enkelte kan der ligge personlige blokeringer, der hindrer et godt og velfungerende samarbejde.
 
I alle tilfælde ser vi på samspillet mellem det faglige og det personlige ud fra en forståelse af, at vi er hele mennesker.

 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889