Konfliktløsning og mægling


Hvad er mægling/mediation? 

En afdækning af de relationer og situationer, der har givet anledning til konflikt samt en fælles bestræbelse på at skabe et nyt forbedret arbejdsklima. Dette sker med deltagelse af de involverede personer samt mediator. 
 
Når konflikter skal håndteres med positivt resultat er det vigtigt, at alle parter føler sig hørt og set, og at alle parter bidrager. Dette sikres bedst ved, at en neutral person udefra styrer forløbet, en såkaldt mediator. 
 
Formålet med en sådan proces er, at skabe en situation hvor alle vinder og et solidt grundlag for et videre samarbejde ved at give støtte til at løse problemerne på en konstruktiv måde. 
 
Arbejdsmetoder: 
Processen indledes med at alle er med til at skabe det bedst mulige klima for løsning af konflikten. I praksis sikres det ved, at der arbejdes med også at se konflikten fra den anden parts side.
Begge parter får så lejlighed til at reflektere over de fremsatte synspunkter og forhandle sig frem til, hvad der skal til for at ændre situationen. 
 
Når konfliktstoffet på denne måde er synliggjort og italesat indgås holdbare nye aftaler om samarbejdet.
Det er afgørende, at parterne selv finder svarene og løsningerne. Mediator indtræder her i en coachende position.
 
Mæglingen kan strække sig over to eller flere møder. Jeg tilråder et opfølgningsmøde, hvor parterne kan få lejlighed til at reflektere over, hvordan det er gået.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889