Lederudvikling


I moderne ledelse skal fagligheden gå hånd i hånd med personligheden. Derfor er det et krav til lederen, at man hele tiden kan udvikle sin ledelsesstil, så den matcher de aktuelle behov blandt medarbejderne.
 
Personligt lederskab er vejen frem til at nå dette mål. Netop DINE styrker og potentialer bliver gjort synlige og understøttet i individuelt tilrettelagte forløb, der tilgodeser dig som leder og som menneske.
 
Anvendte metoder kan være workshops, personanalyser og coaching.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889