Teamcoaching


Ønsker du at: 

Skabe fælles værdier for dit team 

Skabe overbevisende resultater 

Tilføre dit team retning og mål 

Give dit team fælles fodslag via gennemarbejdede beslutninger truffet i fællesskab 

Styrke dynamikken i gruppen 

Skabe et fælles fokus 

Teamet bevæger sig i samme retning 

Styrke samarbejdet og øge arbejdsglæden 

Så er teamcoaching det redskab, du skal vælge.


"Virksomheder er nødt til at skabe et system, der forbinder folk med deres værdier. Det er dér, at de begynder at tage ansvar for sig selv og virksomheden. Og husk, at talent er den nye kilde til velstand." 

Stephen R. Covey

"Du er meget dygtig, konkret og målrettet i forhold til hvad du vil have, vi får ud af det, god til at samle alle tråde, anerkendende."

Gitte Nielsen, medarbejder

"Du er en rigtig god processtyrer og god til at holde den røde tråd." 

Annette Jensen, institutionsleder

"Når ting tages op og gøres synlige af en dygtig professionel, som formår at skabe tryghed og gode rammer (respektfuldt), SÅ rykker det.." 

Lisbeth Solberg, institutionsleder
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889