Supervision og coaching


- for ledere


"Jeg har fået stort udbytte, når jeg har brugt Lisbeth Sidenius som coach. Lisbeth er god til at finde kernen, hun er vedholdende og stiller lige netop de ekstra spørgsmål, der gør, at man finder ud af noget nyt og centralt. Hun kombinerer sine værktøjer med menneskelig indsigt og en mangeårig erfaring som leder."

Karen Gahrn, journalist ved DR2

Ledere af i dag skal:

Turde give slip for at give plads
 
Evne at give konstruktiv feedback
 
Kunne håndtere konflikter
 
Gøre det han/hun siger og fremstå med personlig integritet
 
Udvikle kendskab til egne styrker og svagheder- og turde erkende disse
 
 
Ledelse af i dag indebærer et stort, dagligt pres.
 
Du befinder dig i krydsfeltet mellem krav fra politikere om nyudvikling, forventninger fra overordnede om effektiv administration og ønsker fra medarbejderne om stabile og gode arbejdsforhold, såvel psykisk som fysisk.
 
Med dagen optaget af møder og mangeartede administrative opgaver, med ønsker fra medarbejderne om nærvær og stillingtagen, kan det blive til et hektisk og opslidende dagligliv. Mest belastende er dog nok alle de mange overvejelser, der finder sted næsten bogstavelig talt døgnet rundt. Lederjobbet består jo blandt andet i stillingtagen til og løsning af den ene konflikt efter den anden. 
Overordnede og kolleger er naturlige sparringspartnere ved praktiske og faglige problemstillinger, mens det er knap så oplagt, når der opstår vanskeligheder i samarbejdsrelationer eller modstand mod forandring. Her kan det være nyttigt med en sparring fra en neutral person, som kan se på tingene med friske øjne. Et menneske, der kender lederens situation og som kender det kommunale system og arbejdsvilkårene her.
 
Det er her jeg kommer ind......
 
Jeg benytter mit indgående kendskab til ledelse, som jeg har erhvervet via mine chefstillinger.Jeg kombinerer dette med min viden fra mine coach- og konsulentuddannelser til at give dig en sparring, der støtter dig som menneske, og giver dig mulighed for at udvikle dig personligt. Jeg giver dig støtte til håndtering af konfliktsituationer, nye indfaldsvinkler til ledelsessituationer samt bearbejdelse af relationer til chef, kollegaer eller andre i organisationen.
 
 

Mine værktøjer: 

Jeg benytter mig af individuelt tilpasset supervision og coaching, hvor vi tager udgangspunkt i din ledelsessituation her og nu og sætter fokus på den måde, hvorpå netop DU oplever din lederrolle. Konkrete situationer belyses, og via samtale åbnes der op for at se problemer på nye måder og dermed for nye handlemuligheder. Relationen til egen chef eller andre væsentlige personer kan analyseres, samarbejdsrelationer kan bearbejdes. Dermed kan nye værktøjer til velovervejet konfliktløsning tages i anvendelse.

 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889