Coaching for iværksættere


Hvad kan du bruge en iværksættercoach til?

At afdække mulige blokeringer og hæmmende overbevisninger, der hindrer dig 

At sikre, at din motivation hviler på det rette grundlag 

At bryde uhensigtsmæssige mønstre, som hindrer os i at opnå det, vi gerne vil i vores liv 

At afdække og bruge en successtrategi 

At skabe en plan, der virker 

Redskaber: 

Coaching på mål og opståede problemstillinger. 

Swotanalyse: 

Her gennemgås dine styrker og svagheder og de udefra kommende muligheder og trusler, som kan påvirke din virksomhed. 
På den måde får du et klart billede, af, hvor langt, du er i din proces omkring din virksomhed og kan lægge en plan for hvordan du fremover skal styrke din virksomhed. 

Risikovurdering: 

Vi finder sammen frem til hvilke risici, der kan indvirke på din virksomhed og rubricerer dem med hensyn til grad af alvor og hvor akutte, de er. Et enestående redskab til at gribe ind i tide, når det er nødvendigt.

 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889