Stresshåndtering


Jeg benytter mig af følgende værktøjer til at håndtere stress:

Enkeltkonsultationer for privatpersoner og medarbejdere:
Vi kigger på, hvad der er årsag til netop din stresssituation og finder i fællesskab frem til mere hensigstmæssige måder at agere på i arbejds- og privatliv. Jeg benytter bl.a. min basisuddannelse i somatic expierience som grundlag for dette arbejde.
 
For virksomheder:
Dialog i medarbejdergruppen om stresshåndtering: 
Jeg præsenterer generelle symptomer på stress: hvad er stress, og hvad er det ikke? 
Vi diskuterer årsager til stress og finder frem til konkrete måder at håndtere den på. 
Den enkelte testes for stressniveau og egne reaktioner. Den enkelte medarbejder får værktøjer til at håndtere egne stressreaktioner.
 
Teamcoaching med emnet stresshåndtering:
Via coaching finder teamet frem til nye måder at tackle stresssituationer på.
Det giver lyst og mod til at udtænke andre måder at skabe arbejdsglæde på i dagligdagenog at få dem udført i praksis. En kombination af medarbejderdialog og teamcoaching skaber resultater i form af ny energi og overskud i det daglige.
 
Se også: Teamcoaching 
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889