Den vanskelige samtale


Få god kontakt i vanskelige situationer 

 

Formål 

Ved enhver form for vanskelig samtale kan vi komme i situationer, der er svære at håndtere – fordi budskabet er sårbart eller fordi borgeren optræder aggressivt eller voldeligt. Formålet med kurset er at styrke deltagernes evner til at gennemføre de vanskelige samtaler, så der skabes et godt resultat for begge parter. 
 

Udbytte for deltagerne 

Deltagerne får fokus på at tage ansvar for situationen og styre den aktivt, så de styrker deres professionelle holdning i kontakten med modparten, hvad enten denne er en medarbejder, en kunde eller en borger. Deltagerne bliver trænet i at bevare ro og overblik i pressede situationer og fastholde samtalen på et professionelt niveau. De bliver bevidste om egne grænser og reaktionsmønstre, og får praktiske redskaber til at håndtere såvel egen som andres vrede og frustration. 
 

Hvem kan deltage? 

Kurset er for medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at fastholde en god kontakt med samtalepartneren i vanskelige situationer, og få budskabet frem på en måde, der er god og hensigtsmæssig for begge parter.Kurset kan også tilrettes ledere, der har behov for træning i den vanskelige samtale. 

Indhold 

  • Adskillelse af det professionelle og det personlige 
  • Redskaber til hensigtsmæssig kommunikation 
  • Egne reaktionsmønstre og konflikthåndteringsstil 
  • Kropssprogets betydning i kontakten 
  • Håndtering og bearbejdelse af følelsesmæssige reaktioner 
 

Forløb 

Deltagernes egne erfaringer og aktuelle oplevelser med kunder vil blive inddraget i forløbet med henblik på at opnå størst mulig motivation og indlæring. Der skiftes mellem teori og praktiske øvelser.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889