Professionel kundebetjening


Hvad er det, der gør, at kunden føler sig velkommen? 
Hvad adskiller den professionelle kontakt fra den private? 
Hvordan agerer vi mest hensigtsmæssigt for begge parter, når kunden optræder aggressivt? 
 
Formålet med kurset er at give redskaber til at skabe god kontakt til kunderne til glæde for begge parter

Kursuselementer:

  • Professionel adfærd, hvad vil det sige? 
  • Hvad er god service? 
  • At styre samtalen aktivt og tage ansvar 
  • Klager og truende adfærd 
  • Egne reaktionsmønstre og kommunikationsstil 
  • Konkrete redskaber til håndtering af konflikter 

Målgruppe: Mennesker, der vil forbedre deres livskvalitet på jobbet
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889