Krisehjælp


På enhver arbejdsplads opstår der før eller siden kriser. Det kan være en begivenhed, der omfatter hele arbejdspladsen, eller det kan være en krise, der kun vedrører den enkelte medarbejder.
 
I begge tilfælde er det nyttigt at benytte sig af hjælp udefra til at bearbejde krisen.
 
Jeg benytter mig af det amerikanske terapeutiske system kaldet Somatic Expierience, som arbejder med at afprogrammere kroppen, når den er i choktilstand. En meget blid, men samtidig meget effektiv teknik, som sætter den enkelte i stand til at komme videre efter tab og kriser.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889