Social Kapital


Et nyt syn på de ressourcer, der ligger gemt i gode relationer vinder frem under betegnelsen: 
 

Virksomhedens sociale kapital

 
Efterhånden er man blevet opmærksom på at det ikke længere er en farbar vej at blive ved med at skære ned og samtidig forvente at medarbejderne skal klare flere opgaver end før. Her er Social Kapital et columbusæg. 
 
Virksomheder med høj Social Kapital er karakteriseret ved lavt sygefravær, høj trivsel og arbejdsglæde, og man har samtidig høj kvalitet, effektivitet og produktivitet. 
 
Virksomhedens Sociale Kapital er den egenskab, der sætter medarbejderne i stand til I FÆLLESSKAB at løse dens kerneopgave. Altså det, man har at gøre godt med i kraft af andre. 
 
Det vigtigste er IKKE at "man har det godt sammen ", men at man arbejder effektivt sammen om kerneopgaven. 
 
Hvordan øge den Sociale Kapital? 'Ved at SAMARBEJDE omkring kerneopgaven og ved at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed. 
 
Samarbejde, tillid og retfærdighed er tre nøgleord, når man snakker Social Kapital. 
Virksomheder, hvor der er høj Social Kapital er kendetegnet ved at netop disse tre ting er til stede blandt såvel ledelse og medarbejdere som medarbejderne imellem. 
 
Mine kurser i Social Kapital er derfor bygget op omkring disse tre begreber.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889