Teamsupervision


Supervision af teams er særdeles nyttigt til at forebygge opståen af konflikter eller til at genoprette et samarbejde, som ikke fungerer optimalt. 

Vi arbejder blandt andet med: 
  • Hvad kan hver enkelte medarbejder bidrage med til det fælles samarbejde 
  • Hvordan er kommunikationen i teamet - og hvordan kan den forbedres? 
  • Hvordan er samarbejdsrelationerne og hvordan kan de blive mere hensigtsmæssige? 
Metoden Appreciative Inquiry ligger til grund for arbejdet.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889