Om Lisbeth Sidenius


Organisations- og udviklingskonsulent
Psykoterapeut 
Certificeret coach 
Kernekompetencer:
Forandrings- og udviklingsprocesser  i dit private liv og i det professionelle liv, og de kriser og konflikter, de måtte medføre. 
Støtte og hjælp til at påtage dig det fulde ansvar for DIT liv og lederskabet i dit liv, såvel dit private liv som dit professionelle liv.
Arbejde:
Egen virksomhed grundlagt i 2003 med speciale inden for psykoterapi, coaching og organisationsudvikling 
Underviser ved Det informationsvidenskabelige akademi.
Uddannelser:
 • Uddannelse i neuroaffektiv psykoterapi v/ Susan Hart og Marianne Bentzen
 • Efteruddannelse i mindfulness meditation v/Jens Erik Risom
 • Basisuddannelse i chok og traumer: Somatic expieriencing v/ Diane Poole Heller, Ph.D
 • Certificeret businesscoach fra Manning Inspire
 • Organisationskonsulent fra Haslebo og Partnere
 • Energetisk Psykoterapeut fra Marianne Fogtdal, Anastasis
 • Videreuddannelse ved Institut for integreret psykoterapi v/Lene og Ole Vedfelt
 • Certificeret konsulent for Extended Disc
 • Lederuddannelse fra Mercuri Urval
 • Merkonom i ledelse og samarbejde
 • Mange års erfaring fra chefstillinger i biblioteksverdenen 
Vision:
At være STEDET man opsøger, både som privatperson og som erhvervsleder, når man ønsker at udfolde sit fulde potentiale såvel i sit privatliv som i sin organisation- at tage personligt lederskab. 
Mission:
At inspirere til at det enkelte menneske og den enkelte organisation udvikler sit potentiale optimalt til glæde for sig selv og andre.

Værdier:

TILLID:
Tillid til, at det enkelte menneske og den enkelte organisation vælger at arbejde med og udvikle sig i lige netop den takt og på de områder, der er behov for.
RESPEKT:
Respekt såvel for det enkelte menneske som for den enkelte organisation.

 
"At man, når det i sandhed skal lykkes en at føre et menneske hen til et bestemt sted først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst, enhver, der ikke kan det, er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe andre.
 
For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det, han forstår.
 
Når jeg ikke gør det, så hjælper merforståelse ham slet ikke.
 
Vil jeg alligevel gøre min merforståelse gældende, så er det fordi jeg er forfængelig eller stolt, at jeg i grunden i stedet for at gavne ham egentlig vil beundres af ham, men al sand hjælp begynder med en ydmygelse.
 
Hjælperen må først ydmyge sig under den, han vil hjælpe og derved forstå, at det at hjælpe ikke er at herske, men at tjene, at det at hjælpe ikke er at være den herskesygeste, men den tålmodigste, at det at hjælpe er villighed til indtil videre at finde sig i at have uret og ikke forstå hvad den anden forstår."
Søren Kierkegaard (1813 - 1855)
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889