"Den røde tråd"


- Arbejdsdag

Hvilken vej skal vi gå lige nu? 
 
Hvad er vigtigst at satse på? 
 
Hvordan samler vi energien og leder den i en fælles retning? 
 
Virksomhedsplaner og læreplaner sikrer, at institutionen har et teoretisk værdigrundlag. 
 
Men hvordan finder vi ”Den røde Tråd” som skal vise, i hvilken retning, vi skal gå for at nå vores mål og holde energien? 
 
Det arbejder vi med på denne arbejdsdag, hvor udgangspunktet er det fundament, som allerede er, nemlig det, der allerede fungerer og de kvaliteter, der er i hverdagen. Vi tager det bedste fra fortiden med ind i fremtiden. 
 
 

Dagen er struktureret omkring 4 faser: 

 

Opdagelsesfasen: 

Hvad giver institutionen liv? De bedste erfaringer og højdepunkter i institutionens historie synliggøres og italesættes.
 

Visionsfasen:

Med de bedste erfaringer og højdepunkter som grundlag arbejdes med visioner og drømme om, hvordan vi ønsker fremtiden skal forme sig. Her tænker vi stort. Hvad vil det være muligt at opnå?
 

Designfasen:

Så går vi videre med at designe fremtiden. Drømmene omformes til konkrete bud på, hvad der kræves for at realisere drømmen eller visionen.
 

Realiseringsfasen:

Her tydeliggøres og vælges mellem de mange forskellige veje, vi kan gå for at virkeliggøre drømmene om den ønskede fremtid.
 
Alle forpligter sig til at arbejde videre i de aftalte retninger.
 

Metode: 

Tænkemåden i Appreciative Inquiry, også kaldet anerkendende relationer, ligger til grund for arbejdsdagen.
 
Appreciative Inquiry er en metode til ønsket forandring, som identificerer det bedste af ”det, der er” for at forfølge drømme og muligheder i ”det, der kunne være”.
 
En fælles søgen efter de styrker, energier og livgivende kræfter, der findes i alle organisationer og som kan bruges som afsæt til inspireret, positiv forandring.
 
Appreciative Inquiry giver organisationen mulighed for at se på sig selv med forstående, kærlige, nysgerrige og udfordrende øjne!

 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889