Personanalyser


Extended disc personanalyser


Extended disc personanalyse viser den enkelte medarbejders personlige egenskaber, stærke sider, udfordringer, udviklingsmuligheder samt hvilke faktorer, der motiverer den enkelte medarbejder. Den bliver derfor et værktøj til at sikre virksomhedens succes, idet den rigtige motivation medfører et stort engagement og en god indsats.
 
Da den samtidig afdækker faresignaler hos den enkelte ved begyndende stress, er den et godt grundlag for en god og udviklende MUS samtale og kan øge forståelse og tolerance blandt medarbejderne.
 
Analyserne bliver udarbejdet med det professionelle redskab Extended Disc der tager højde for såvel personens bevidste som ubevidste sider. Dette sikrer et genkendeligt billede af personens adfærd, som gør det til et brugbart redskab i det daglige. Den skaber klarhed om kompetencer og motivation hos den enkelte medarbejder.
 
Analysen bygger på Jungs 4 personlighedsmodeller og har sit fokus på, hvad vi gør, frem for hvem vi er. Den bliver således et brugbart redskab til personlig udvikling og tilpasning af adfærd.
 
Udbygget med en teamanalyse, der som grundlag har den enkelte medarbejders udførlige personanalyse, bliver der tale om et redskab, der er en støtte i det daglige samarbejde, hvor det er grundlæggende, at der er en bevidsthed hos den enkelte omkring forståelse og anerkendelse af forskelligheder.
 
Flere oplysninger kan fås på: www.extendeddisc.dk  

 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889