Personlig fremtræden


I relationen sælger/kunde og i relationen mellem medarbejder/bruger er det afgørende, at sælgeren/medarbejderen er bevidst om egen fremtræden og kan gøre brug af enkle virkemidler til styrkelse af kontakten, så at kunden/brugeren oplever en god og positiv kontakt.
 

Formål:

At bevidstgøre deltagerne om egen fremtræden i samtalen med den enkelte kunde/borger
 

Kursusindhold:

Kurset giver deltagerne:
  • Viden om og øvelse i hensigtsmæssig kommunikation 
  • Forøget bevidsthed omkring, hvordan de virker, når de står over for en kunde/bruger 
  • Øget bevidsthed om kropssprog og hvordan man kan udnytte det til at styrke kommunikationen
 

Uddannelsesmål:

Kursusdeltagerne bliver trænet i at:
  • Evaluere egen indsats i kunde/brugersamtalen 
  • Redegøre for, hvordan egen kommunikation påvirker kunden 
  • Målrette sin kommunikation i forhold til kunden 
  • Kurset er en blanding af korte teoretiske oplæg og øvelser
 
Kurset kan afvikles over en eller to dage efter ønske. Det anbefales at følge op med 2 -3 korte forløb.
 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889