Teamwork


"Varieret dag. Målene er nået. Stort engagement og aktivitet. Humor og latter har fyldt. Mange gode ideer."

Hanne Sejerøe. Leder af sundhedstjenesten i Roskilde kommune
Arbejdsdag for alle, der skal have en gruppe til at fungere i hverdagen
 
Hvordan fungerer dit team?
 
Hvilke ressourcer og kompetencer foreligger der?
 
Hvordan spiller I sammen?
 
Hvilke faldgruber er der?
 
Hvordan sikrer du, at DIT team er et team, hvor 2+2=5 og ikke 3?
 
For ethvert team er det afgørende at være handlekraftigt og beslutningsdygtigt. Hermed sikres gode og bæredygtige beslutninger og resultater for virksomheden. Det er derfor af stor vigtighed, at der arbejdes med bevidstgørelse af det enkelte teams styrker og udfordringer.
 
Til brug for opstilling af mål for gruppen arbejdes der med følgende:
Afklaring af værdier hos det enkelte teammedlem 
Hvad skal der til for at udvikle større effektivitet i dit team? 
Teamets nuværende effektivitet belyses via øvelser og opstilling af kriterier for teamets effektivitet set med interessenternes øjne.
 
Derefter opstilles klare mål for gruppen og der indgås forpligtende aftaler.
 
Kurset kan med fordel udbygges med en teamanalyse baseret på det professionelle system extended disc. 
 
Se mere på: www.extendeddisc.dk
 
Jeg tilrettelægger gerne andre teamworkkurser efter ønske. 

 
 
Personligt Lederskab v/Lisbeth Sidenius  •  Skovvænget 31  •  3480 Fredensborg  •  Tlf.: +45 6060 7262  •   •  CVR: 28408889